Particulier Bedrijf
Thermografie uitgelegd Inschrijven als thermograaf

Thermograaf gezocht

Thermografie in een notendop

 

Waarom thermografie?

In tal van toepassingen wordt thermografie gebruikt om een snel overzicht te krijgen van mogelijke problemen. Zo kan thermografie van een enorme meerwaarde zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Hieronder geven we enkele van de mogelijke voordelen van thermografie in de verschillende sectoren weer. Een thermografie is een van de non destructief onderzoeksmethoden. Dit wil zeggen dat een warmtebeeldcamera op een contactloze wijze gebruikt wordt om een inspectie uit te voeren. Doordat er niet meteen iets gewijzigd moet worden aan de scene die u wenst te inspecteren, kan dit u veel geld besparen. Warmtebeeldcamera’s geven u een overzicht van de thermische variaties. Deze techniek werd reeds jaren toegepast in infrarode thermometers, maar een warmtebeeldcamera kan de verhoudingen tussen individuele metingen weergeven. Met spotmetingen, bent u ook niet zeker dat u wel werkelijk het meetobject aan het meten bent. U moet er op vertrouwen dat de laserindicatie goed afgesteld staat, rekening houdend met de spotgrootte van uw meetpunt.

waarom thermografie

De mogelijkheden die hieronder zijn aangehaald zijn slechts een topje van de ijsberg. Bent u benieuwd of uw probleem kan opgelost worden met behulp van thermografie, en staat uw probleem hier niet bij, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen sowieso uw aanvraag bekijken vooraleer we u in contact brengen met mogelijke dienstverleners.

Opsporen koudebruggen

Een koudebrug is een structureel gebrek in het thermisch profiel. Wanneer we spreken over een warmteverlies over de constructie door middel van warmtegeleiding spreken we over een koudebrug. Wanneer we echter de ongewenste warmte naar een koudere zone brengen, kunnen we spreken van een warmtebrug (denk aan vries en koelcellen). Deze verliezen van warmte zijn relatief eenvoudig in beeld te brengen met een warmtebeeldcamera. Het is wel noodzakelijk dat er tussen de twee ruimtes, vaak gaat het hier tussen binnen en buitenomgeving, er voldoende thermisch verschil aanwezig is. Omwille van de eigenschappen van materialen, adviseren we een minimum van 10°C thermisch verschil gedurende 24 uur, vooraleer we een meting doen met een thermische camera. Het lokaliseren van een thermische brug kan vaak sneller. Wanneer we echter de ernst ervan willen bepalen, is dit thermisch verschil echt belangrijk. Zie hieronder enkele voorbeelden.

opsporen koudebruggen

koudebruggen

Opsporen van isolatie problemen

Heeft u net uw woning laten isoleren, of vraagt u zich af in welke mate u zou moeten bij-isoleren, dan kan thermografie u enorm veel geld besparen. Met de warmtebeeldcamera kan de thermograaf op zoek gaan naar de meest kritische punten in het gebouw. Hij kan nagaan hoe homogeen uw isolatie is aangebracht. Wanneer de woning na geïsoleerd is door de spouw op te vullen met isolatiemateriaal, kan u nagaan of dit ook wel goed uitgevoerd werd. Om dergelijke inspecties te kunnen uitvoeren is er voldoende thermisch verschil nodig tussen binnen en buiten. Ook hier raden we net zoals bij de koudebruggen aan om minimum 10° verschil te hebben gedurende 24 uur. Wanneer u goed wenst te isoleren, vergeet dan ook niet rekening te houden met een optimale ventilatie. Dit laatste wordt helaas te weinig aan de man gebracht. Vele vochtproblemen ontstaan door een extra isolatie, maar de lucht wordt onvoldoende ververst, ventilatiekanalen worden niet tijdig gereinigd, woningen worden niet tijdig verluchtigd, vochtige ruimtes worden onvoldoende verlucht, enzovoort. Zie hier enkele voorbeelden van een zwakke isolatie.

opsporen isolatieproblemen

isolatieproblemen

Lekdetectie en vochtproblemen

Warmtebeeldcamera’s kunnen ook ingezet worden om leidingen terug te vinden. Belangrijk is echter dat er steeds een thermisch verschil aanwezig is tussen de leiding en de oppervlakte. Het is echter niet mogelijk om doorheen bouwmaterialen te kijken. Warmtebeeldcamera meet de bovenste moleculaire laag van het materiaal. Slechts enkele stoffen zijn transparant voor het infrarode spectrum waarin de camera infraroodstraling ontvangt. Zo is het mogelijk om bewust een thermisch verschil te creëren door warm water door de leiding te laten stromen. Doorgeleiding zal de warmte van de leiding aan de oppervlakte zichtbaar worden. Warmtebeeldcamera’s kunnen zo op een eenvoudige manier leidingen lokaliseren, maar ook direct delen waar er een lekkage ontstaat. Niet elke lek kan worden teruggevonden met een warmtebeeldcamera. Overleg met uw thermograaf of de condities om het lijk op te sporen gunstig zijn.

Verder heeft een thermografische camera de mogelijkheid om preventief probleemzones aan te duiden. Vochtproblemen kunnen uiteraard ook ontstaan door condensatie wanneer een woning niet goed geïsoleerd is, dan bestaat er de mogelijkheid dat de verzadigde lucht gaat condenseren tegen de koude zones. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan, maar kan ook de kwaliteit van de materialen aangetast worden. Bovendien is een vochtige omgeving niet goed voor de gezondheid. De thermograaf kan een dauwpunt bepalen met behulp van een vochtigheidsmeter om zo de zones met een hoger risico aan te duiden. Ook wanneer u een goed geïsoleerde woning heeft, maar het vocht niet op een vlotte manier de ruimtes kan verlaten, is het mogelijk dat u vochtproblemen kan krijgen. De reden waarom een warmtebeeldcamera vocht goed in beeld kan brengen, is omdat bij het verdampingsproces van vocht een koude spot achterlaat. Uiteraard zijn er nog tal van andere mogelijkheden die kunnen leiden tot vochtproblemen. De warmtebeeldcamera kan u helpen om de ernst van de situatie in kaart te brengen, en vervolgens ook aan te tonen aan de verzekeringsmaatschappijen. Een lekdetectiebedrijf uitgerust met een warmtebeeldcamera kan bovendien ook nog de probleemzones toetsen met extra meetinstrumenten.

optrekkend vocht in de muur

Optrekkend vocht in de muur

vochtplek in de muur

Vochtplek in de muur

terugvinden van leidingen of circuits

Terugvinden van leidingen of circuits

Visualiseren van luchtlekken

Een warmtebeeldcamera is niet in staat om lucht zelf te visualiseren, maar wel de afzetting van zijn energie tegen een vast object. Wanneer bij een luchtdichtheidstest de lucht naar binnen komt, gaat deze geleiden tegen de muur of het plafond. Daarom is een thermografische onderzoek zeer interessant bij luchtdichtheidstesten. Met een warmtebeeld camera kan de thermograaf meteen de problematische zones aanduiden.

Luchtinfiltratie via het dak

Luchtinfiltratie via het dak

warme lucht die ontsnapt via de bevestigingen

Warme lucht ontsnapt via de bevestigingen

Luchtinfiltratie kan actief worden opgespoord door middel van een luchtdichtheidstest. Dergelijke testen kunnen een positieve invloed hebben uw energieprestatie certificaat. Een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd door middel van een blowerdoor. Er wordt een grote fan in uw deur geplaatst, terwijl de rest van de woning klaar gemaakt wordt om een meting uit te voeren. De bedoeling van deze testen, is om ongewenste energieverlies door luchtverplaatsing in kaart te brengen.

Voorbeeld van een blowerdoormeting:

blowerdoormeting

Woning met een blowerdoor toestel in de voordeur.

Woningen worden in onder- en overdruk getest om een resultaat uit te lezen bij 10Pa (Nederland) en 50Pa (Vlaanderen). Deze karakteristieken geven een inzicht op de luchtinfiltraties op de woning bij een drukverschil.

Deze luchtdichtheidstesten kunnen ook uitgevoerd worden bij industriële panden of bij ruimtes die zeer luchtdicht moeten zijn. Denk aan ruimtes in ziekenhuizen, olie en gasmarkt, koel- en vrieshallen,…

Thermografie is een sterke meerwaarde om de ernst van situaties in beeld te brengen.

Defecten bij zonnepanelen

Meer en meer mensen doen beroep op natuurlijke energiebronnen. Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een warmtebeeldcamera kan helpen om defecten in zonnepanelen op te sporen. Een zonnepaneel heeft best een homogeen temperatuurprofiel. Een hogere temperatuur van het paneel kan leiden tot een vermindering van het rendement. Defecte cellen kunnen zelfs temperaturen genereren van meer dan 100 °C. Het warmtebeeldcamera kan zelfs effecten van PID in beeld brengen. Deze degradatie van de zonnepanelen komt vaker voor dan je denkt. Een thermograaf kan met zijn warmtebeeld camera de verhouding van de temperaturen op de verschillende panelen mooi in beeld brengen.

zonnepanelen

Slechte contacten en overbelasting in meterkasten

Het opsporen van defecten in meterkasten is misschien wel de meest voorkomende toepassing voor thermografie. Overbelastingen, slechte contacten, inductie en andere problemen worden meteen zichtbaar door het gebruik van een warmtebeeld camera. Een thermograaf geeft u meteen een overzicht van de conditie van uw meterkast. Zo is het mogelijk om de verschillende connecties met elkaar te vergelijken, en meteen een idee te krijgen over de belasting van elke kring. De snelheid en het overzicht maken thermografie hierbij onontbeerlijk voor de industrie.

slecht contact

Slecht contact

meterkast

Verhoogde temperaturen in een meterkast

Vergelijken van mechanische componenten en motoren

Wrijving zorgt voor warmte. Dit maakt het voor een warmtebeeldcamera eenvoudig om aan te tonen wanneer deze wrijving teveel weerstand ondervindt. Om te vermijden dat machines tot stilstand komen, is een grondige inspectie van alle onderdelen aangewezen. Een thermografische analyse kan hierbij veel tijdwinst opleveren. Een thermograaf brengt verschillende componenten in beeld en kan vergelijkend werken. Wanneer 10 motoren een temperatuur hebben van 50 °C en een motor heeft een temperatuur van 80 °C, dan valt dit uiteraard meteen op voor de thermische camera. De praktijk leert dat een inspectie zich bijna altijd terugbetaald in veelvoud. Het kunnen vermijden van stilstaand, het inplannen van onderhoud en het begrijpen van uw proces wordt door thermografie positief beïnvloed.

thermisch verschil

thermisch verschil

Thermisch verschil, hoewel hetzelfde werk geleverd moet worden

wrijving van de riem

wrijving van de riem

Wrijving van de riem

Temperatuur in ovens meten

Om een temperatuur in een oven te kunnen meten door middel van thermografie file, is het noodzakelijk om te weten welke gassen er aanwezig zijn in deze oven. De wetten van de fysica zeer absolute temperaturen te kunnen meten in een oven. Waar de warmtebeeld camera enorm goed in is, is om de thermische variaties in beeld te brengen. Nog Thermokoppels, noch warmtebeeld camera's, noch andere meetinstrumenten zijn in staat om enorm accuraat een temperatuur te bepalen. Ze hebben te maken met onder andere materiaaleigenschappen, geleiding, convectie, transmissie, warmtecapaciteit, omgevingstemperatuur, overgangsweerstanden,… Daarom begrijpt u ook wel dat het niet evident is om een temperatuur te bepalen. Het meten van temperaturen in ovens vereist dan ook een enorme hoeveelheid kennis. Hieronder ziet u een voorbeeld van een warmtebeeld camera die in staat is om de wandtemperatuur te bekijken, en dus vroeg de vlam van de oven kan kijken.

temperatuur oven meten

Gasdetectie

Optical Gas Imaging (OGI) of ook wel gasvisualisatie genoemd, is mogelijk met een beperkt aantal high-end thermische camera's. Sommige camera's zijn uitgevoerd met photondetector's en spectraal gefilterd om gassen te kunnen visualiseren. Deze warmtebeeldcamera's zijn veel gevoeliger dan de standaard warmtebeeldcamera's om gebouwen thermografie of elektrische inspecties mee uit te voeren. Als u een bepaald gas in beeld wil brengen, neem gerust met ons contact op om te kijken of een warmtebeeld camera in staat is om dit gas te zien.(info@thermograaf-gezocht.eu). De meest voorkomende gassen die gedetecteerd kunnen worden met een warmtebeeld camera zijn: koolwaterstoffen, waaronder aardgas, ammoniak, koolstofmonoxide, koolstofdioxide, SF6, koelgassen.

gasdetectie

En nog veel meer…

Aangezien de warmte overal aanwezig is, zijn de toepassingen voor thermografie oneindig. Het ligt aan de bekwaamheid van de thermograaf of hij bepaalde inspecties kan uitvoeren. Thermografie op zich is een middel om problemen te vermijden of in kaart te brengen. De thermograaf kan onmogelijk in alle domeinen specialist zijn. Daarom wil thermograaf-gezocht.eu een brug vormen tussen u en mogelijke thermografen die voor uw toepassing het meest geschikt zijn.

Het begrip thermografie

Thermografie is de wetenschap om met een contactloos instrument de verhoudingen warmtestraling in een beeld vast te leggen. Een thermische camera of ook wel warmtebeeldcamera genoemd, is een instrument dat de relatie tussen warmtestraling en temperatuur om kan zetten in een thermografisch beeld.

Infrarode straling

Een thermische camera is een passief instrument dat de warmtestraling opneemt. Een warmtebeeldcamera is dus niet hetzelfde als een infraroodcamera vanuit de bewakingswereld. Een infraroodcamera voor bewaking, zend zelf infrarood licht uit, om de weerkaatsing van dit licht waar te nemen. De technologie is ook niet vergelijkbaar met een nachtkijker. Nachtkijkers versterken deeltjes licht, waardoor er steeds licht aanwezig moet zijn om iets waar te kunnen nemen in het donker. Een thermische camera heeft geen visueel licht nodig. Het ontvangt de energie van een object dat je wenst waar te nemen.

De ‘Thermograaf’

Een persoon die een warmtebeeldcamera gebruikt om de beelden vast te leggen. Op dit moment mag iedereen zonder opleiding een warmtebeeldcamera gebruiken. Dit brengt echter een groot risico met zich mee, omdat thermografie de nodige deskundigheid eist. Het is belangrijk dat de thermograaf in staat is de beelden te analyseren en te interpreteren. De thermograaf moet kunnen omgaan met begrippen zoals emissiviteit, reflectiviteit en transmissiviteit. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die invloed hebben op de interpretatie van de meting.

Om de kennis van de thermograaf eenvoudig na te gaan, kan u steeds naar een certificaat vragen. Deze zijn eveneens te verifiëren bij de organisaties die dergelijke certificaten uitreiken. Er zijn 5 grote groepen te onderscheiden:

 • Gebruikers van een warmtebeeldcamera die geen opleiding hebben genoten
 • Gebruikers die een basistraining hebben genoten om bewust te zijn van de valkuilen van thermografie
 • Level 1 thermograaf. (ISO, ASNT, of EN -gecertificeerde thermograaf). De persoon heeft een degelijke opleiding positief afgerond en is in staat op een correcte manier om te gaan met stralingseigenschappen van het infrarode spectrum
 • Level 2 thermograaf (stapje verder dan level 1, de thermograaf gaat zeer bewust om met externe factoren die de meting kunnen beïnvloeden)
 • Level 3 thermograaf (hoogste niveau binnen thermografie. De thermograaf is in staat procedures te ontwikkelen om er voor te zorgen dat processen op een correcte manier worden opgevolgd. Alleen een level 3 thermograaf is erkend om procedures/draaiboeken samen te stellen. Hij begeleidt de level 1 en level 2 thermograaf in de correcte interpretatie van de beelden)

Het thermografisch beeld

Het is belangrijk om te beseffen dat niet elke camera dezelfde kwaliteit van beelden aanlevert. Zo zijn er enkele parameters die de kwaliteit van de meting, ongeacht de thermograaf, beïnvloeden. Hieronder enkele van de belangrijkste:

 • Resolutie
  Het is steeds van belang voor de meting, dat het kleinst meetbare object nog definieerbaar is voor de camera. Ga na met uw thermograaf wat het kleinst detecteerbare object is dat hij kan waarnemen. Het heeft geen zin om metingen te laten uitvoeren waarbij de spotgrootte van de meting, groter is dan het te meten object.  In de afbeeldingen werd het warmste punt gemeten met 3 verschillende meettoestellen vanop dezelfde afstand en dezelfde openingshoek. Het verschil in resolutie heeft een drastisch gevolg voor de temperatuur:
  • 160x120 : warmste punt = +/- 50°C
  • 320x240 : warmste punt = +/- 110°C
  • 640x480 : warmste punt = +/- 135°C
  Conclusie: een hogere resolutie geeft niet zomaar een mooier en duidelijker beeld, het heeft ook werkelijk een invloed op de accuraatheid van uw meting!
 • Gevoeligheid van de sensor
  De gevoeligheid van thermische meetinstrumenten wordt weergegeven in mK. We spreken over een NETD (=noise equivalent thermal difference). NETD geeft weer wat de invloed is van onder andere elektronica en ander componenten tijdens de meting. Des te beter de fabrikant van de warmtebeeldcamera de ruis kan onderdrukken, des te scherper het infrarode beeld is. Gekoelde warmtebeeldcamera’s hebben deze ruis veel beter onder controle dan camera’s met een ongekoelde microbolometer. Voor budgettaire redenen zijn ongekoelde warmtebeeldcamera’s sterker in de markt vertegenwoordigd dan gekoelde warmtebeeldcamera’s. Zeker voor toepassingen zoals gebouwenthermografie en predictief onderhoud.  Andere factoren die belangrijk zijn, maar niet verder worden behandelt op deze site:
 • Snelheid /integratietijd vs beeldfrequentie
 • Spectraal bereik
 • Temperatuur bereik

Meer informatie nodig? Aarzel dan niet om een mail te sturen naar info@thermograafgezocht.eu.

Om in contact te komen met thermografen in uw buurt, ga naar de rubriek particulier of bedrijf en vul uw gegevens in. U wordt spoedig in contact gebracht met bedrijven uit het door u geselecteerde gebied.